Vă recomandăm..

Legea 7/1996 actualizată .pdf

Legea  cadastrului  şi  a  publicităţii  imobiliare nr. 7 din 13.03.1996

ODG 700/2014 actualizat .pdf

Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară

ODG 107/2010 actualizat

Regulamentul privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice

ODG 1427/2017 actualizat .pdf

Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară

Ordinul 39/2009 actualizat .pdf

Ordinul, emis de Ministerul Administraţiei şi Internelor, privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei

NOUTĂȚI:

  • Ordinul nr. 1607/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010  .pdf
  • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii  .pdf
  • Ordinul nr. 357/30.05.2018 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, realizate la nivel de unitate administrativ-teritorială  .pdf
  • Ordinul 1065/25.09.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de plata destinata cofinantarii lucrarilor de inregistrare sistematica demarate de unitatile administraiv-teritoriale, in vigoare din 1 octombrie 2018 .pdf
  • O noua propunere de modificare a ODG 107/2010 apare pe pagina ANCPI. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format editabil la adresa de e-mail comunicare@ancpi.ro in perioada 02 – 13 august 2018. .doc
  • Ordinul nr. 423/2018 privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, şi modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.738/2015 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate .pdf
  • Legea 185/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 .pdf
  • GHIDUL PERSOANELOR AUTORIZATE DE ANCPI V.05 – Aprilie 2018 – Pentru desfășurarea lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale pe sectoare cadastrale conform OUG nr. 35/2016 și OUG nr. 31/2018 .pdf

        În curând vom adauga pe portalul legislativ „legislatie.ancpi.xyz” și alte legi, ordine, regulamente, specificatii și norme specifice domeniului geodeziei, topografiei, cadastrului și cartografiei actualizate în 2018.