Articolul 10

 Art.  10.  -­

(1)  Înregistrarea  sistematică  a  proprietăţilor  în  sistemul  integrat   de  cadastru  şi  carte  funciară  se  realizează  pe  baza  măsurătorilor  necesare   realizării  planului  cadastral,  în  care  sunt  determinate  poziţia  limitelor  dintre   imobilele  învecinate,  din  oficiu,  gratuit  şi  în  mod  sistematic,  pe  baza  realităţii   din  teren,  identificată  conform  art.  11  alin.  (2)   lit.  e)   şi   f),  indiferent  de   apartenenţa  imobilului  la  domeniul  public  sau  privat  al  statului  ori  al  unităţii

administrativ-­teritoriale  sau  de  calitatea  de  proprietar,  posesor  ori  deţinător   legal  sau  detentor  precar  prevăzut  la  art.  918  din  Codul  civil.  Lucrările  de   măsurători  se  execută  prin  orice  metodă  grafică,  numerică,  fotogrammetrică   sau  combinate,  în  îndeplinirea  funcţiei  tehnice  a  cadastrului.

(2)   Documentaţiile  cadastrale  determină  suprafaţa  terenurilor  şi   construcţiilor,  rezultată  din  măsurători.

(3)  În  cadrul  funcţiei  economice  a  cadastrului  se  evidenţiază  elementele   tehnice  necesare  stabilirii  valorilor  impozabile  ale  imobilelor  sau,  după  caz,  a   impozitelor  sau  taxelor  pentru  aceste  imobile.

(4)   Funcţia  juridică  a  cadastrului  se  realizează  prin  identificarea   proprietarilor,  respectiv  a  posesorilor  imobilelor  şi  prin  înscrierea  acestora  în   documentele  tehnice  cadastrale,  în  scopul  înscrierii  imobilelor  în  cartea   funciară.

(5)   În  scopul  accelerării  înregistrării  sistematice,  precum  şi  al  creşterii   numărului  imobilelor  înscrise  în  sistemul  integrat  de  cadastru  şi  carte  funciară,   Agenţia  Naţională,  prin  oficiile  teritoriale,  poate  deschide  cărţi  funciare  din   oficiu,  la  nivelul  unităţii  administrativ-­teritoriale,  prin  conversia  în  format   electronic  a  informaţiilor  existente  în  evidenţele  oficiilor  teritoriale  referitoare  la   drepturile  reale  pentru  care  au  fost  îndeplinite  formalităţile  legale  de   publicitate,  precum  şi  a  informaţiilor  grafice  şi  textuale  ale  imobilelor.

(6)   Ulterior  finalizării  înregistrării  efectuate  potrivit  alin.  (5),  se  vor  afişa   opisul  alfabetic  al  proprietarilor,  precum  şi  registrul  cadastral.

(7)  Afişarea  documentelor  prevăzute  la  alin.  (6)  se  face  conform  mijloacelor   prevăzute  pentru  înregistrarea  sistematică,  respectiv  prin  publicarea  şi   afişarea,  la  nivel  central,  pe  pagina  de  internet  special  creată  de  către  Agenţia   Naţională  în  acest  scop,  iar  contestarea  acestora  se  poate  face  şi  electronic,   inclusiv  pe  pagina  de  internet  special  creată  de  către  Agenţia  Naţională  în   acest  scop,  şi  se  soluţionează  prin  proces-­verbal,   care  se  contestă  în   condiţiile  art.  14  alin.  (4).

(8)  Titularii  drepturilor  asupra  imobilelor  înscrişi  în  cărţile  funciare  deschise   potrivit  prevederilor  alin.  (5)  au  la  dispoziţie  un  termen  de  un  an  de  la  data   deschiderii  din  oficiu  a  cărţilor  funciare,  în  care  pot  să  solicite  actualizarea   gratuită  a  acestora.

(9)  În  cărţile  funciare  astfel  înfiinţate  se  vor  face  menţiunile  corespunzătoare   referitoare  la  deschiderea  acestora  din  oficiu,  prin  convertirea  informaţiilor   existente,  precum  şi  cu  privire  la  posibilitatea  îndreptării  erorilor  sau   actualizării  înscrierilor  după  caz,  în  termen  de  un  an  de  la  data  deschiderii.

(10)   Actualizarea  evidenţelor  astfel  convertite  se  poate  efectua  şi  prin   deschiderea  din  oficiu  a  cărţilor  funciare  la  finalizarea  înregistrării  sistematice,   prin  redarea  realităţii  din  teren,  potrivit  dispoziţiilor  alin.  (1),  ca  urmare  a   parcurgerii  etapelor  prevăzute  la  art.  11  alin.  (2).

 

Articolul 10. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 actualizata

  2 comentarii la “Articolul 10

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.